Aktualności | FMT Tarnów

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 1.2

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ogłaszamy nabór ofert na wykonanie usług badawczo – rozwojowych, zgodnie ze specyfikację przedmiotu zamówienia określoną w Zapytaniu Ofertowym.

Do zapytania ofertowego dołączone zostały następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza ofertowego
2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór oświadczenia o braku wykluczenia.
4. Oświadczenie dotyczące kategorii Wykonawcy będące załącznikiem do zapytania ofertowego – załącznik nr 5.
5. Wykaz zrealizowanych prac badawczo - rozwojowych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu ofertowym, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone np. kopie protokołów odbioru usługi lub kopie umów na wykonanie usługi badawczo - rozwojowej załączanych do formularza oferty – załącznik nr 6;
6. Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykazania spełniania warunków udziału – załącznik nr 7.
7. Dokument potwierdzający sytuacje finansową Oferenta w formie oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego sytuacje finansową (np. zaświadczenie z banku) - załącznik nr 8.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Zapytania Ofertowego wraz z Załącznikami dołączonymi do wiadomości.

Zapraszamy do składania ofert.

Logo Fun Europa2
Załączniki do pobrania

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności. Polityka prywatności